MAN曼柴油发电机组技术参数表

MAN曼柴油发电机组技术参数表

发电机组型号 FNG220 FNG240 FNG310 FNG360 FNG400 FNG443 FNG505 FNG550 FNG605 FNG640 FNG660
40℃环境功率 备用Kwe 220 240 310 360 400 443 505 550 605 640 660
常用Kwe 200 220 280 320 360 400 450 500 550 580 600
发动机参数 发动机型号 D0836LE203 D0836LE203 D2866LE201 D2866LE203 D2876LE201 D2876LE203 D2848LE213 D2840LE203 D2840LE213 D2842LE201 D2842LE203
结构 6L 6L 6L 6L 6L 6L 8V 10V 10V 12V 12V
缸径 mm 108 108 128 128 128 128 128 128 128 128 128
行程 mm 125 125 155 155 166 166 142 142 142 142 142
排量 L 6.87 6.87 11.967 11.967 12.82 12.82 14.62 18.27 18.27 21.927 21.927
压缩比 16∶1 16∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1 15.5∶1
排气背压 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa 6Kpa
最低冷启动温度
吸气方式 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷
100%负载燃油消耗 备用
常用 199g/kwh 199g/kwh 195g/kwh 201g/kwh 209g/kwh 212g/kwh 221g/kwh 199g/kwh 211g/kwh 195g/kwh 196g/kwh
75%负载燃油消耗 备用
常用 194g/kwh 194g/kwh 197g/kwh 199g/kwh 207g/kwh 208g/kwh 207g/kwh 193g/kwh 202g/kwh 193g/kwh 193g/kwh
50%负载燃油消耗 备用
常用 198g/kwh 198g/kwh 198g/kwh 201g/kwh 208g/kwh 206g/kwh 204g/kwh 195g/kwh 200g/kwh 196g/kwh 196g/kwh
25%负载燃油消耗 备用
常用
润滑油总容量 L
机油盘容量 高位 L 28 28 40 40 40 40 18 30 30 32 32
低位 L 22 22 34 34 34 34 12 24 24 24 24
机油消耗 245g/h 245g/h 275g/h 330g/h 370g/h 435g/h 550g/h 490g/h 625g/h 530g/h 560g/h
允许最高机油温度
冷却方式 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷
冷却液容量 单机/10L;水箱/23L 单机/13.3L;水箱/35L 单机/13.3L;水箱/35L 单机/20L 单机/21L;水箱/65L 单机/21L 单机/23L;水箱/75L
冷却液流量 236L/min 236L/min 400L/min 400L/min 400L/min 400L/min 600L/min 650L/min 650L/min 700L/min 700L/min
燃油系统 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷
燃油最大进油阻力 干净滤器
脏滤器
燃油最大回油阻力
进气流量 备用L/s
常用L/s 275 275 336.1 377.8 361.1 410 565 519.5 667.3 635 665.3
排气流量 备用L/s
常用L/s 775 775 904.2 1061.1 1122.2 1299 1772.2 1532 1999 1736.1 1837.5
排气温度 备用℃
常用℃ 580 580 505 545 570 585 687 575 588 515 525
风扇冷却空气流量 备用
常用L/s 6528 6945 4800 4800 10278 11250 11945
水箱尺寸
排风面积 1135
1075
机组噪音 95 95 106 106 97 97 98 101 100 104 104
机组重量 1800 1900 2600 2600 2700 2700 3230 3420 3480 3920 4000
外型尺寸 3100 3150 3200
1100 1150
1800 1850